НАШАТА ОПИТНОСТ

Опитностите на Енох и на Йоан Кръстител представляват това, което трябва да бъде и нашата опитност. Ние много повече трябва да изучаваме живота на тези мъже и на този която беше взет на небето, без да види смърт и този, които преди първото идване на Исус беше повикан да приготви пътя за Господа и да оправи неговите пътеки.

Животът на Йоан Кръстител не е протекъл в безделие, нито в аскетична мъка или аскетично усамотение. От време на време, той излизаше от своето убежище за да се смеси с обществото на своите съвременници. От друга страна  беше един внимателен наблюдател на това което ставаше в света. От своето убежище той се интересуваше за развитието на събитията. Йоан  чувстваше да тегне върху него отговорността на мисията му. В самота, чрез размишление и молитва  търсеше да свърже душата си със съдбоносното дело, което беше пред него.

Йоан Кръстител в своя живот в пустинята беше поучаван от Бога. Тоя изучаваше откровенията Му в природата. Под ръководството на Св.Дух, изучаваше развитието на пророчествата. Нощем и денем Христос беше предмет на неговото изучаване и размишление, докато духът му сърцето и душата му се изпълниха с това славно видение.