Нашата ръководна книга

“Дадена ни е една ръководна книга, която да отправя нозете ни през този тъмен свят към небето. Тя ни казва как можем да избегнем Божия гняв. Говори ни за страданията, които Христос претърпя за нас, за великата жертва, дадена, за да бъдем спасени и да се наслаждаваме вечно на Божието присъствие…Божието слово ни казва как можем да станем съвършенни християни и да избегнем седемте последни язви.”

(“Съкровища от свидетелства” – 23,24 стр. Издателство Нов Живот, София)