НАШАТА СИГУРНОСТ

“Бъди ми канара за прибежище, към което винаги да се обръщам. Ти си разрешил спасението ми, Защото канара моя и крепост моя си Ти.”
Псалми 71:3 

Господ създаде всички небесни войнства. Луцифер, издигнат, за да бъде един прекрасен и сияен ангел в небесните селения, внесе на небето ревността, зломислието и завистта, защото силно желаеше да бъде владетел вместо Бога. Той заяви, че човек е обвързан и ограничен в свободата си, ако Бог за него е на първо място във всичко. Преди това на Бог не се е налагало да говори за вярност към закона на небето, защото не е имало случай на престъпването му до момента, в който сатана въведе греха на небето.

Днес продължаваме да сме свидетели на измамните действия на сатана във всички проявления на живота. Бог иска от нас да стъпим здраво върху основата на истината, за да не бъдем измамени от …. чудодейните сатанински проявления. Нашата сигурност е в канарата на спасението ни, която е сам Исус Христос.