Според това как астрономите и изследователите на Космоса откриват чужди планети около други звезди, те все по-ясно осъзнават уникалните характеристики на нашата собствена Слънчева система.  Например, макар че сами по себе си са  невероятно различни, четирите вътрешни планети на нашата система имат каменисти външни обвивки и ядра от разтопен метал. Четирите външни планети силно се различават и всяка от тях има собствени уникални характеристики. Учените изучават процесите по формиране на планетите с надеждата да разберат как се е образувала нашата Слънчева система, но отговорите на подобни въпроси, изглежда, няма да бъдат прости.

Над всички опити да се обясни разнообразието на планетите в нашата система, се рее призракът на простата случайност. Компютърните симулации сочат, че процесите, протичащи в нашата все още формираща се планетна система, са могли да доведат до появата на три или пет планети от земен тип вместо четири.”

Но търсенето на чужди светове може да даде на учените прозрение в природата на доста по-близките до нашия дом планети.