НАША ЗАЩИТА

“ГОСПОД ще върви пред вас и Израилевият Бог ще ви бъде задна стража.” Ис.52:12

Бог трябва да бъде признат като върховен Владетел на Своето наследство. Нека всеки човек да постави себе си под Неговото покровителство. Нека Бог бъде признат във всички наши събрания, делови срещи, съвети и комисии. Защото Бог вижда всичко, което е направено, и чува всичко, което е казано. “Ти си Бог, Който вижда” (Битие 16:13). Нека никога не забравяме тези думи. Те ще бъдат наша защита срещу неблагоразумно, пристрастно говорене и срещу желанието да се налагаме и командваме. Тези думи ще подтискат в нас словата, които никога не бива да се произнасят, те ще ни предпазват от решения, които биха ограничили свободата на останалите.