НАШЕТО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ВЕЧНОСТТА

„За да показва през идните векове премногото богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христа Исуса“ (Ефес. 2:7).

Науката на изкуплението е науката на науките; тя е обект на познание и изучаване от ангели и непаднали светове; тя е тази, „която се пази в тайна от вечни векове“ и ще занимава умовете на изкупените през цялата вечност. Спасението е наука, чието изучаване несравнимо облагородява умствените и духовни сили.

Темата на изкуплението е тази, в която и ангелите желаят да надникнат; тя ще бъде науката и песента на изкупените през безкрайната вечност. Не е ли достойна за изучаване с най-голямо внимание и сега?

Темата за Исусовото въплъщение, жертва и посредничество ще привлече вниманието на старателния ученик за дълго време и дълбокото проникновение в нея ще накара праведния да възкликне удивен: „Велика е Божията тайна!“.

През вечността ще открием какво богатство са били познанията ни, получени още на земята. Темите на изкуплението ще стимулират и сърцата, умовете и езика на изкупените през вечните векове. Те ще бъдат като основа за разбиране на истините, които Исус копнеше да сподели с учениците, но за които те нямаха необходимата вяра. Изкупените ще откриват все нови и нови аспекти на Божието съвършенство в присъствието на Исусовата слава. През безкрайните векове изпълненото с вяра домочадие ще се рови в Неговата съкровищница, като открива „нови и стари неща“.

Ако беше възможно за нас да проникнем напълно в Божията същност и в Неговата истина, щеше да настъпи момент, от който насетне нямаше да има повече открития, развитие, духовно обновяване. За щастие, Бог е неизчерпаем в мъдрост, доброта и сила, затова и ние вечно ще бъдем изследователи, ученици и откриватели.