НАШЕТО УЧЕНЕ СЕГА И НА НЕБЕТО

 “за да показва през идните векове премногото богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христа Исуса.”
(Ефесяни 2:7)

Непослушанието е затворило вратите за огромното познание, което би могло да се придобие от Божието Слово. Във вечността ще учим онова, което би отворило нашия разум, ако бяхме приели просветата, която бе възможно да получим още тук, на земята. Посвещение и разбиране означават послушание спрямо Божиите заповеди. Тогава ще ни бъде ясен и разбираем планът на Божието управление. Небесните светове щяха да отворят съкровищниците си от слава и благодат, за да можем да ги изследваме. Човешките същества щяха да бъдат изцяло различни от сегашното си състояние във всички сфери на живота, защото чрез изследване рудниците на истината, умът на човека се облагородява. Тогава тайната на изкуплението, познаването на Бога и Исуса Христа в качеството Му на наш Ходатай, въплъщението на Изкупителя, Неговата умилостивяваща жертва нямаше да бъдат както сега – смътни и неясни за нашия ум. Те не само щяха да бъдат разбирани по-правилно, но и далеч по-високо ценени.

Тези теми ще занимават сърцата, умовете и мислите на изкупените през вечните векове. Тяхното продължение ще бъде разкрито пред всички светии – нещо, за което Христос копнееше да стори за Своите ученици на земята, но тогава те нямаха вярата да търсят и да възприемат. Вечно и непрестанно пред погледа им ще се разкриват нови простори на Христовата вяра и съвършенство.

Хора с отличително благочестие и таланти улавят картините на вечната действителност, но те не се разбират, защото видимите неща затъмняват славата на невидимото. За мнозина човешката мъдрост се приема за нещо по-висше от мъдростта на Божествения Учител. Така Божият учебник, съдържащ скъпоценни съкровища, се възприема като нещо остаряло и то дотолкова, че да се счита за скучен и безполезен. Този учебник обаче, не се приема така от хората, събудени и съживени от Святия Дух. Те виждат в него несметното съкровище и са готови да продадат всичко – само да придобият нивата, в която то е заровено…

Мнозина пият от бавните мътни води, като са изоставили извора на живата вода – тази чиста снежна вода на ливанските върхове. Всички, които изучават Божието Слово и които търсят съкровищата на истината, ще оценят здравите принципи, които Словото поучава и ще ги възприемат. В резултат на това, те самите ще бъдат пропити с Духа Христов и, като гледат на Неговия пример, ще бъдат преобразени по Негово подобие. Всички, които ценят Словото, ще го поучават така, както Христовите ученици, които седяха при нозете на Учителя и се учеха от Него, за да Го опознаят и да имат вечен живот.