НАШИТЕ МОЛИТВИ СТИГАТ ДО БОЖИЯ ТРОН

Чрез пламенните си молитви можете да задвижите Ръката, която движи света. Можете да научите децата си да се молят резултатно като коленичат до вас. Нека молитвите ви се издигатдо Божия трон. “Пощади, Господи, людете Си и не предавай наследството Си на позор, та да ги владеят народите. Защо да рекат между племената: “Къде е техният Бог?”.

Бог работи. той прави чудеса и въпреки че е нависоко и е превъзвишен, молитвата може да достигне трона Му. Той, Който обръща и преобръща, може да направи невероятни неща, ще уважи разкаяната молитва с вяра и на най-скромното от Своите деца.