НАШИЯТ ВЕЩ СПАСИТЕЛ

  “те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите и Цар на царете; тоже и ония, които са с Него, ще победят, които са звани, избрани и верни.”
(Откровение 17:14)

Какво представлява животът ни? Един вечен паметник на истинският Бог. Творбата на сътворението не може никога да бъде обяснена от науката. Кой е този интелект, който може да обясни науката на живота? Може ли тогава да се учудваме, че материалистите не намират място за съществуването на Бога? Четвъртата заповед заявява на цялата Вселена, на непадналите светове и на падналия свят, че Бог сътвори земята за шест дни и си почина на седмия. Доказателството, дадено в тази заповед не оставя място за скептицизъм. Христос, повелителят на небесните селения обитаваше сред присъствието и възхищението на ангелите. По всяко време през периода на Неговия живот тук, на земята, Той можеше да поиска от Своя Отец 12 легиона ангели. Но никакъв подкуп, никакво изкушение да изяви Божествената си власт, не можаха да накарат Исус да се отклони от посоката на Божието предписание. В тактиката на сатана се виждат изключителни коварства и неуловими лукавства. Три пъти врагът се опита да постигне победа над Христа. Той Го атакува в областта на желанието за ядене /апетита/. След това се опита да предизвика царската му гордост. Представи Му най-пленителни сцени от този свят. Предизвика Го да докаже, че е Божий Син. Христос не даде на сатана никакви доказателства, но удържа Своето достойнство на Един, Комуто Бог е поверил цялата сила и власт.

Днес сатана притежава голяма власт в света. За определено време на него е позволено да разполага с имота на тази земя. В този период, в който беззаконието преобладава, на хората се дава възможност да направят избор. Сатана се стреми по всички възможни начини да направи широкият път привлекателен, тесният път да изглежда изпълнен със скърби, унизителен и неприятен. Той прави изключително хитри планове, за да примами хората да се отдадат на своя апетит. Евтините, носещи удовлетворение удоволствия са представени като най-висшето достижение на покварената епоха. Сатана хвърля целия свой блясък в онези развлечения , които затъмняват вечните неща. Мнозина ще продадат своето първородство, както направи това Исав – за нищожна прищявка и за нейното удовлетворяване. На такива хора светските удоволствия ще са по-желани отколкото небесното им право на наследство.

Но ние имаме Победител на наша страна. Христос е преодолял всичко това. Той е Единственият, Който би могъл да бъде наш вещ Спасител. Той притежава Божествена мъдрост, способност и власт. Той може да застане пред света като чудесен Съветник, Могъщ Бог, Вечен Отец и Княз на мира.