НАШИЯТ ДОСТЪП ДО БОГА

“И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос, посредством Когото ние чрез вяра придобихме достъп до тая благодат, в koято стоим”

Римляни 5:1,2

Тази титла обрисува Христос като изключителен път към Бога. Думата, преведена като достъп, се среща само три пъти в Новия завет и е използвана само от Павел. Образността на достъпа до Бога напомня за приемната зала на властник, в която никой не може да влезе без официално упълномощена охрана. Царската зала е незащитена без такова охрана. От духовна гледна точка Исус е царската охрана, която ни въвежда в небесната приемна зала и лично ни представя на Бога. Никой не може да се доближи до Божията приемна зала сам, без грехът му да е отстранен от Него (вж. Исая 59:2). Поради смъртта на Христос, станала веднъж завинаги на Голгота, Той може да ни придружи до Бога. Исус заявява: “Никой не може да дойде при Отца освен чрез Мене” (Йоан 14:6)