НАШИЯТ ДЪЛГОТЪРПЕЛИВ БОГ

  “Господ замина пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милосърд, дълготърпелив, Който изобилва с милост и с вярност,
  Който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху чадата и върху внуците им, до третото и до четвъртото поколение.”
(Изход 34:6,7)

Колко благодарни трябва да бъдем, че Бог е бавен да се гневи! Каква чудна увереност ни дава мисълта, че Всемогъщият въздържа своята безгранична сила! Но именно защото Бог прощава и е дълготърпелив, човешкото сърце често пъти проявява склонността най-самонадеяно да трупа грях върху грях! “Понеже присъдата против нечестивото дело не се изпълнява скоро, затова сърцето на човешките чада е всецяло предадено да струва зло” /Еклесиаст 8:11/.

Вместо да закоравява душата си поради това Божие дълготърпение, грешникът трябва да потърси Бога и Неговата прошка, за да може записаното в неговото небесно дело да бъде опростено…

Сатана е първоизточникът на греха. Той се отклони от верността си към Бога. Всички, които продължиха да му симпатизират в неговата омраза към Господа, бяха заедно с него завинаги изхвърлени от небето. Умът на сатана е изпълнен с неуловима омраза срещу Бога. Той упорито и непрекъснато използува своето влияние да заличи от човешкият род образа на Бога и на негово място да постави своя сатанински заместник. Усилието му да измами нашите прародители бе успешно. Сътворени по божи образ и подобие, Адам и Ева изгубиха своята невинност, станаха престъпници и като нелоялни поданници започнаха един живот на падение. Така сатана придоби власт над човешката сила да действа. Той влияеше чрез сетивата и на ума.

Вместо да остане под влиянието на Бога, за да може да отразява моралния образ на Твореца, човекът се постави под властта на сатана и неговото влияние и се превърна в едно егоистично същество. По такъв начин се породи злото, което щеше да обхване целия свят. Размислете само какво ужасно зло е грехът!

Като се подадоха на внушенията на сатана, нашите първи родители отприщиха силите на злото върху света. Съмнителните принципи на бащата и майката на човешката раса повлияха на някои от тяхното потомство. Злото, започнало в рая се разпростря във времето на човешката история. Въпреки, че Адам и Ева разказваха със скръб тъжната история на своето грехопадение на децата си, тяхното семейство остана разделено. Каин избра да служи на сатана. Авел служеше на Бога. Затова Каин уби брат си, защото Авел не искаше да следва неговия пример.

И за да не бъде унищожен света от неговата нравствена нечистота, Бог предприе великият план на Спасението, като изпрати Своя Единороден Син да изкупи Човечеството.