НАШИЯТ МИЛОСТИВ БОГ

“Благославяй, душе моя, Господа,
И всичко що е вътре в мене нека хвали светото Му име.
Благославяй, душе моя, Господа,
И не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния.”
(Псалми 103:1,2)

Нека насоча вниманието ти към скъпоценните обещания в Божието слово. Божиите чада нямат еднаква сила, еднакви характери, еднаква вяра и смелост. Наистина се радвам, че нашите човешки чувства не са доказателство, че не сме чада на Бога. Врагът на душите ни ще те изкушава да мислиш, че си извършил неща, които те откъсват от Бога, че поради тях Той повече не те обича, но нашият Господ ни обича все така и ние намираме увереност в думите, които Той е записал в Словото Си за случаи като твоя: “Ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведният” (1 Йоаново 2:1). “Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда” (1 Йоаново 1:9).