НАШИЯТ НАЙ-ГОЛЯМ ДАР НА БОГА: НАШЕТО СЪЩЕСТВО

„И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.”Римл. 12:1

Христос учеше Своите ученици, че степента на божественото внимание, отдавано на някое същество е пропорционално на мястото, което заема в Божието творение. Той насочи вниманието им към въздушните птици.Никое врабче, казваше Той, не пада на Земята, незабелязано от нашия небесен Баща. И ако малкото врабче е обект на Неговото внимание, сигурно душите на тези, за които Христос е умрял са скъпоценни в очите Му. Стойността на човека, оценката, която Бог поставя за него се вижда на Голготския кръст.„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.” Йоан 3:16 И Бог няма ли да съди тези, които причиняват болка или разочарование на душите,  за които Христос е дал живота Си? За това нека хората бъдат внимателни как чрез дума или действие могат да причинят болка или скръб на Божиите деца.

Жертвата на Христос заради  нас беше съвършена, когато предаде Себе Си като принос за грях; и Той иска ние да Му се отдадем напълно. Иска цялото ни сърце, не приема нищо по-малко от цялостно предаване.