НАШИЯТ НЕБЕСЕН ИЗКУПИТЕЛ

„Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога.“ (Филип.2:6)

Исус Христос „не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога“. Защото само Бог може ефикасно да възстанови човека от отровната рана на змията; единствено Бог, в лицето на Своя Единороден Син, приема човешко естество и в слабата човешка природа изгражда Божия характер. Потвърждава Своя свят Закон до най-малкия детайл и приема присъдата на гняв и смърт заради човешките синове. Каква мисъл е тази! Този, Който е едно с Отец преди създанието на света, има такова състрадание към падналия свят, съсипан от беззаконието, че дава живота Си, за да го изкупи. Този, Който е блясъкът на славата на Отец, точният образ на Неговата Личност, взема греховете ни върху тялото Си на кръста и изстрадва наказанието за човешкото беззаконие. Така правосъдието е удовлетворено и няма повече изисквания. Колко велико е изкуплението, сторено за нас! Толкова велико, че Божият Син умира от жестока смърт на кръста, за да ни подари живот и безсмъртие чрез вяра в Него.

Тази чудна дилема – как Бог да бъде справедлив и в същото време да оправдае грешниците – е отвъд познанията на човека. Когато се опитваме да я разгадаем, тя се разширява и задълбочава отвъд разума ни. Когато гледаме с очите на вярата към Голготския кръст и виждаме греховете си, положени върху жертвата, висяща в слабост и позор там – когато съзнанието ни улови факта, че това е Бог, вечният Отец, Князът на мира – тогава можем само да възкликнем: „Вижте каква любов е дал нам Отец“ (1Йоан.3:1)!

Когато човекът успее да схване възвишения характер на Господа на силите и да направи разлика между вечния Бог и смъртното човечество, тогава ще разбере колко велика е жертвата на Небето – да измъкне човека оттам, където е паднал чрез непослушание, и да го направи част от Божието семейство. Божествеността на Христос е нашата гаранция за вечен живот. Той, Носителят на греха на света, е нашият единствен Посредник за примиряването ни със светия Бог.