НАШИЯТ ПО – ГОЛЯМ БРАТ

”Понеже и оня, който освещава, и ония, които се освещават, всички са от Едного; за която причина Той не се срамува да ги нарича братя.”

Евреи 2:11

Подгонени от гордостта си, някои, които изкачват стълбата към успеха и благополучието, често се срамуват от своя скромен произход. За да запазят състоянието, до което са достигнали, те се отричат от корените си. Колко различно е това в сравнение с Онзи, Който напусна разкоша на небето, за да стане наш по – голям брат.

Този портрет на Исус е един поразителен пример за Неговата изключителна ангажираност по отношение на човешката раса. Когато бяхме чужденци, отделени от Христос, без надежда без Бога в света, Принцът дойде на земята във вид на човек (вж. Ефесяни 2:12) .