НАШИЯ ПРИМЕР В ПОСЛУШАНИЕТО

„Защото и на това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки; Който грях не е сторил, нито се е намерила лукавщина в устата Му.“ (1Петр.2:21,22)

Пред нас стои чудната възможност да бъдем като Христос – послушни на всички принципи на Божия закон. Но сами сме напълно безпомощни да стигнем до това състояние на покорство. Всяко добро в човека идва чрез Христос. Светостта, която Словото ни казва, че трябва да притежаваме, преди да бъдем спасени, е резултат от действието на Божията благодат, когато се предаваме на дисциплината и възпитателното влияние на Духа на истината.

Послушанието на човека може да бъде съвършено само чрез мирото на  Христовата правда, която изпълва с небесен аромат всяко дело на истинско послушание. Делът на християнина е да постоянства в преодоляването на всеки грях. Непрекъснато да се моли на Спасителя да лекува несъвършенствата на болната му душа. Той няма мъдростта и силата, с които единствено може да побеждава. Те идват от Господа и Той ги подарява на тези, които със смирение и кротост искат Неговата помощ.

Делото на промяна от греховност към святост е постоянен процес. Ден след ден Бог работи за освещението на човека, и той трябва да Му съдейства, като полага упорити усилия за възпитанието на правилните навици.

Бог ще преизпълни и най-големите очаквания на хората, които полагат упованието си в Него. Желае да не забравяме, че когато сме смирени и покорни, заставаме там, където Той може и ще изяви Себе Си за нас. Наслаждава се, когато изтъкваме минали милости и благословения като причина Той да ни подари още по-големи такива. Бог е почетен, когато Го обичаме и свидетелстваме за искреността на любовта си, спазвайки Неговите заповеди. Прославяме Го, когато  отделяме седмия ден като свят и специален. За всички, които вършат това, съботата е знак. Бог заявява: „Дадох им и съботите Си да бъдат знак между Мен и тях, за да познаят, че Аз – Господ – ги освещавам“ (Езек.20:12). Освещението означава ежедневно общение с Бога. Няма нищо по-велико и по-мощно от Божията любов за тези, които са Негови деца.