НА БЕЗУМНИЯ СПОРЕД БЕЗУМИЕТО МУ

 

Двама младежи, известни с подигравките си спрямо Божието Слово, веднъж срещнали един проповедник, който често ги призовавал към спасение. „Чухте ли новината?” – попитали те проповедника. „Каква новина?” – отвърнал проповедникът. „Дяволът умрял!” – казали те с насмешка.

Проповедникът сложил ръце на раменете им и гледайки ги в очите им казал: „Бедни сирачета, съчувствам ви!”

Господ Исус каза на отхвърлящите го юдеи: „Вие сте от баща дявола”. (Йоан 8:44) Дяволът, врагът на Бога, желае да завлече хората със своите лъжи. „Който върши грях, е от дявола”, тези са „дяволските деца”. (1 Йоан 3:8,10)

Мнозина грешат, понеже не искат да слушат словото на истината. Те не искат да вярват в Бога, в съществуването на дявола, във възкресението на мъртвите. Тези истини често стават обектна подигравки, но Библията предупреждава присмивачите: „Не се лъжете, Бог не е за подиграване! Понеже, каквото посее човек, това и ще пожъне”. (Галатяни 6:7) Онзи, който служи на дявола днес, утре ще бъде осъден заедно с него и хвърлен в огненото езеро. Все още обаче има време да се обърне човек към Господ Исус и да намери спасение.

„Отговаряй на безумния според безумието му, да не би да се има мъдър в своите си очи.“ Притчи 26:5