НА КОГО ДА БЛАГОДАРИМ?

Веднъж едно момче благодарило на майка си за вкусната по­гача. Тя отговорила:

  • Аз само я приготвих, но брашното взех от мелничаря. Бла­годари и на него.

Мелничарят казал:

  • Аз само меля зърното, което взех от земеделеца. Благодари и на него.

Земеделецът казал:

  • Вярно е, че се трудих усърдно, но всичко дължа на слънце­то и дъжда, които дава Бог.

Тогава момчето разбрало на кого трябва да благодари най- напред.