НА ПОКАЗ

“Вие сте нашето писмо, написано в сърцата ни, узнавано и прочитано от всички хора; и става явно, че вие сте Христово писмо, произлязло чрез нашето служение, написано не с мастило, а с Духа на живия Бог, не на плочи от камък, а на плочи от плът – на сърцето.” 2Кор.3:2,3

Никога не бива да забравяме, че сме наблюдавани от ангели и от човеци, затова трябва да работим с непрекъснато чувство за нашия дълг към Този, Който отдаде живота си за нас. Така ще прославим небесния си Баща, и когато дойде часът да свалим нашето всеоръжие, тогава с прямота ще можем да кажем, че сме свършили работата, която ни е била възложена.