Не се хваля, че Бог е на моя страна – пише Ейбрахам Линкълн. – Смирено се моля аз да съм на Божия страна.”

Думите на Линкълн перифразират мислите на Азария, които той изрича пред юдейския цар Аса. След като Божият Дух слиза на Азария, той казва: „Господ е с вас, докато вие сте с Него; и ако Го търсите, ще бъде намерен от вас, но ако Го изоставите, и Той ще ви изостави” (II Лет. 15:2).

През цялата история хората са вършили жалки дела, като в същото време смело са заявявали, че Бог е на тяхна страна. Но фактът, че сме християни не е гаранция, че Бог е „на наша страна” повече, отколкото това се е отнасяло за древните израилтяни (Исая 3:14-15). Бог е на страната на тези, които са на Негова страна – които познават сърцето и ума Му и вършат Неговата воля – не тези, които настояват да убедят Бога и другите, че са прави.

Чрез пророк Исая Господ показва, че Той е на страната на угнетените (Исая 58:6-7,10). За християните това означава, че е правилно да бъдем на страната на тези, към които са постъпили зле.

Вместо да се впускаме в действие с предположението, че Бог е на наша страна, ние трябва да сме сигурни, че сме на Негова страна.

 

“Господ изпитва всички сърца и знае всички помисли на ума.”   I Летописи 28:9

 

ОПАСНО Е ДА СБЪРКАМЕ НАШИТЕ ЖЕЛАНИЯ С БОЖИЯТА ВОЛЯ.