НА ЧУЖДА ЗЕМЯ

Веднъж Петър Първи се разгневил на своя придворен шут Балакирев и го изгонил не само от двореца. Забранил му да стъ­пва на руска земя. Шутът напуснал Петербург. Но само след ня­колко дни царят видял как Балакирев преминава през площада с двуколка. Той извикал към него от балкона:

  • Как посмя да нарушиш моята заповед?

Балакирев спрял двуколката.

  • Царю, в момента аз не съм на руска земя.
  • Как да не си? – изумено попитал царят.
  • Много просто: постлал съм двуколката с пласт шведска земя. Купих я. С нея постлах двора и пода на къщата си. Ето, вижте и документа за закупуване на земята.

Цар Петър бил изненадан от остроумието на своя шут и му простил.

Всъщност, поведението на Балакирев илюстрира една ду­ховна истина. Ние, християните, ходим по тази земя, но духом сме поставени „в небесни места в Христос Исус“ (Ефесяни 2:6), и сме граждани едновременно на две страни – телом на своето земно отечество, а духом „нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител – Господ Исус Христос“ (Филипяни 3:20).