НЕБЕСЕН ЗАМЕСТНИК

“Който за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога.”

2Коринтяни 5:21

„Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави!“ (Марко 15:31). Христос не би спасил Себе Си, та грешникът да остане без никаква надежда за прощение и благоволение от страна на Бога. Ако в Своята мисия да спаси падналият човек Той би претърпял провал или би се обезсърчил, последната надежда за всеки син и дъщеря на Адам би била погубена. Целият живот на Исус е живот на себеотрицание и саможертва. И причината да има толкова малко твърди и непоколебими християни е, че тяхното себеугаждане е заело мястото на себеотричането.

Всеки ден може да учим уроците на себеотрицанието в служенето си към ближния – роднини, приятели и врагове, съседи и колеги, чужденци, болни и самотни. Ненатрапчиво и внимателно отношение. Така свидетелството за Небесния Заместник ще бъде най-силно и влиянието неоспоримо.