НЕБЕСЕН ИЗБОР

„Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото, като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете.“ (2Петр.1:10)

Това е единственият избор, за който Библията говори. Паднали в грях, ние можем да станем участници в Божественото естество и да придобием познание много по-обширно от всяка друга наука. Участвайки в плътта и кръвта на нашия разпнат Господ, ние се сдобиваме с вечен живот. В 6 глава на Йоан четем: „Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот“ (Йоан 6:54). „Духът е, Който дава живот; плътта нищо не ползва; думите, които съм ви говорил, дух са и живот са“ (ст.63).

Никой не е нужно да губи вечния живот. Всеки, който избира ежедневно да опознава Небесния Учител, ще направи призванието и избора си сигурни. Нека смирим сърцата си пред Бога и да не спираме да Го опознаваме.

„Постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото, като вършите тези добродетели, никога няма да изпаднете. Понеже така ще ви се даде голям достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос“ (2Петр.1:10,11).

Тук е вашата застраховка живот. Нейната стойност няма да бъде получена от някой друг след смъртта ви; имате документ, който ви уверява, че ще имате живот, съизмерим с този на Бога – вечен живот. О, каква увереност е това! Каква надежда! Нека винаги изявяваме пред света, че се стремим към една по-добра страна, една небесна родина. Небето е създадено за нас и ние искаме дял в него. Не можем да позволим на нищо да ни отдели от Бога и от небето. В този живот трябва да сме участници в Божественото естество. Братя и сестри, имате само един живот! Нека това бъде живот на морал – живот, скрит с Христос в Бога!

С общи усилия трябва да си помогнем взаимно за постигане на съвършен характер. Трябва да спрем с всякакви критики. Напред и само напред можем да се стремим към съвършенство, докато най-накрая бъдем удостоени с величествено влизане в небесното царство.