НЕБЕСЕН ПОКРОВИТЕЛ

 “Но вие не се наричайте Учители, защото Един е вашият Учител – (Христос), а вие всички сте братя.” Мат.23:8

Всеки човек има неповторима индивидуалност, която не бива да скрива в някое друго човешко същество. Животът на всеки един трябва да бъде скрит чрез Христа в Бога. Хората се намират под Божието управление, а не под контрола на слабите и грешни човеци. Затова трябва да се ръководят и напътстват от Святия Дух, а не от непостоянния и извратен дух на неосветени човеци.