ХРИСТОС ИЗДИГА ВИСОКО НЕБЕСНИЯ СТАНДАРТ

 “според както си Му дал власт над всяка твар да даде вечен живот на всички, които си Му дал.” (Йоан 17:2)

Божието желание е всеки да погледне на Исус, Който е Начинател и Усъвършител на нашата вяра. Като християни ние трябва на думи и дело да упражняваме онези благородни черти на Христовия характер, които са най-висшия дар, удостоил човешката душа. Ще се откаже ли от беззаконието всеки, който носи Христовото име? Използваната тук дума не винаги има предвид по-тежките форми на греха. Тук става дума за всяко действие, което не бихме искали да срещнем на небето. Затова, трябва да страним от всичко подобно и да не го практикуваме нито в дома, нито в църквата. Всички, които ще отидат на небето при Исус, ще постигнат с Божията благодат тук, на земята, онази характеристика, която ще говори за небето още сега, през земния им живот. Блажена и благотворна е светлината, идваща от Слънцето на Правдата, което сега излива своите просвещаващи, изцелителни лъчи върху всеки, който е готов да отвори прозорците на душата си към небето.