Небесна Академия

“… каквото посее човек, това ще пожъне” Гал.6:7

В земното училище трябва да научим уроците, които ще ни приготвят да влезем във висшата небесна академия, където нашето образование ще продължи под личното ръководство на Исус. Тогава Той ще ни разкрие значението и смисъла на словото Си. Няма да си позволим да се лишим от тази скъпа привилегия, да гледаме лицето Му и да слушаме благовестието от Неговите уста. Нима ще се откажем да посветим цялото си сърце и душа на подготовката за влизането в небесното училище, където ще виждаме Христа лице в лице?