НЕБЕСНА МЪДРОСТ

“Мъдростта е по-добра от скъпоценни камъни и всичко желателно не се сравнява с нея” (Пр.8:11).

Ако Адам и Ева не бяха никога докоснали забраненото дърво, Господ би вложил в тях знание – знание, върху което не почива никакво проклятие на греха и което би им донесло вечна радост. Единственото знание, с което те се сдобиват чрез непослушанието си, е познанието за греха и резултатите от него.

Век след век любопитството на хората ги води да търсят дървото на познанието. Те често смятат, че берат много важен плод, докато – подобно на Соломон – откриват, че „всичко е суета и гонене на вятър” в сравнение с науката за истинската святост, която би отворила пред тях портите на Божия град. Човешката амбиция се стреми към познание, което да донесе слава, себевъздигане и власт. Така Адам и Ева са подмамени от Сатана, докато не разкъсват на парчета Божието ограничение. Тяхното обучение започва под ръководството на учителя на лъжите, за да имат знанието, което Бог им е отказал.