НЕБЕСНА ПОМОЩ 

“Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе Да те пазят във всичките ти пътища.” Псалми 91:11

Ангели, които ще сторят за вас това, което не бихте могли да сторите за себе си, очакват вашето сътрудничество. Очакват от вас да отговорите на призива на Христос. Да се приближите до Бога и един към друг. С желание, с тиха молитва, с противопоставяне на сатанинските сили, поставете волята си на страната на Божията воля. Докато имате едно – едничко желание – да устоите срещу дявола – и искрено се молите с думите „Опази ме от изкушенията“, вие ще имате силата за деня. Задача на небесните ангели е да се приближават до изкушаваните, изпитваните и страдащите. Те се трудят дълго и неуморно за спасението на душите, за които Христос е умрял. И когато хората оценяват своите преимущества, когато оценяват изпратената до тях небесна подкрепа и откликват на делото на Светия Дух в тяхна полза, когато подчиняват волята си на Божията воля – тогава ангели отнасят тези добри вести горе в небесата. И тогава има радост сред небесните жители.