НЕБЕСНА СИЛА

“Господ ще даде сила на людете Си; Господ ще благослови людете Си с мир.”
Псалми 29:11 

Христос е готов да ни даде на разположение цялата небесна сила. Той познава всяко изкушение, достигащо до човека, познава и способностите на всяко човешко същество. Привлича силите му. Вижда настоящето и бъдещето и изявява пред ума задълженията, които трябва да се изпълнят. Настоява да не се позволява на обикновените, земните неща да имат такова омайващо влияние, че вечните реалности да бъдат изгубени от поглед.