НЕБЕСНО ГРАЖДАНСТВО 

“Защото “всеки, който призове Господното име, ще се спаси”.” Римляни 10:13 

Хората, приемащи Христос като свой Спасител, имат обещанието на живота – сегашния и бъдещия. И най-незначителният Христов ученик може да стане небесен жител, наследник на Бога с нетленно наследство, което не повяхва. О, ако можеше всеки да избере този божествен дар – да бъде Божи наследник на това наследство, което е „застраховано” срещу всякакъв злонамерен деятел – един безкраен свят! О, не избирайте света, но изберете по-доброто наследство! Полагайте усилия, укрепете пътя си към крайната награда на вашето висше призвание в Исус Христос.