Безсмъртно наследство

“Като благодарите на Отца, Който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината” (Колосяни 1:12).

Жертвата е дадена и за всички вече е възможно да дойдат при Бога и чрез живот на послушание да преминат във вечен живот. Колко тъжно е тогава, че има хора, които отхвърлят безсмъртното наследство и живеят, за да угаждат на гордостта си, на егоизма и показността, губейки благословенията, които могат да имат както в този живот, така и в бъдещия. Могат да влязат в небесните палати и да се свържат чрез връзките на свободата и равенството с Христос, с небесните ангели и с Божите князе. Но колкото и невероятно да изглежда това, те се отказват от привлекателността на Небето.