НЕБЕТО Е ОТВОРЕНО ЗА МОЛИТВАТА НА ВСЯКА МАЙКА

„Когато, след своето кръщение на реката Йордан, Христос отправи от брега на реката молитва от страна на човечеството, небесата се отвориха и Божият Дух като гълъб от пламтящо злато, обкръжи фигурата на Спасителя; а от небето дойде глас, който казваше: ‘Този е Моят възлюбен Син, в Когото благоволя.’“

„Какво значение има това за теб? То говори, че небето е отворено за твоите молитви. То казва, че ти си приет във Възлюбения. Портите са отворени за всяка майка, която би поставила своя товар в нозете на Спасителя. То говори, че Христос е обгърнал човечеството със човешката Си ръка, а с божествената Си ръка е хванал трона на Безконечния и така е съединил човека с Бога, и земята с небето“ („Детско ръководство“, стр. 525,526).

„Това е един насърчителен урок за майките за всички времена. След като са направили най-доброто, което могат за доброто на своите деца, те могат да ги доведат при Исус. Дори бебчетата в майчините обятия са скъпоценни в Неговите очи… Той ще ги приеме и ще ги благослови. Той ще даде мир, надежда и щастие на майка и деца. Това е скъпоценна привилегия, която Исус е подарил на всички майки“ („Адвентният дом“, стр. 274).

Общение с Бога – Елън Уайт