НЕВИДИМАТА РЕАЛНОСТ ОКОЛО НАС

Христос никога не ще изостави душата, за която е умрял. Душата може да Го изостави, може да се остави да бъде победена от изкушението; но Христос никога не може да се отвърне от този, за когото е платил откупа на собствения Си живот. Ако нашето духовно зрение можеше да се съживи, щяхме да видим души, приведени под натиск и обременени от скръб, притиснати като кола под снопи и готови да умрат в обезкуражение. Бихме видели ангели да прелитат бързо, за да се притекат на помощ на изкушаваните, които стоят като че на ръба на пропаст. Небесните ангели отблъскват със сила злите множества, които обкръжават тези души, и ги водят, за да укрепят нозете им на твърда основа. Бушуващите между двете армии битки са тъй реални, както между враждуващите армии в този свят, и от изхода на този духовен конфликт зависи вечната участ

,,Обещания за последните дни“  Издателство ,,Нов живот“