НЕВИДИМИЯТ КОНФЛИКТ

“Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник
(Ефесяни 6:14)”

 

Врагът е по петите на всеки от нас и ако ние искаме да устоим на изкушенията, които ни нападат отвън и отвътре, трябва да се уверим, че сме на страната на нашия Господ, и че Неговата истина е в сърцата ни, за да бди като страж, който ще вдигне тревога и ще ни събере да воюваме против всеки враг. Без тази защита сред множеството невидими противници, ние ще приличаме на върби, които се люшкат и огъват от всеки напор на вятъра. Но ако Христос пребъдва в душата, ние можем да заякваме в Господа и в силата на Неговото могъщество…

Умът може да получи нови простори, да бъде облагороден и зает с небесни интереси. Трябва да развием до възможния предел своите сили и да ги употребим за Бога, в противен случай няма да отговаряме на Божията мярка. Ако нашият ум не е насочен към небето, той става лесна плячка на сатанинските изкушения, с които бива въвлечен в светски проекти и начинания, които нямат конкретна връзка с Бога… В тези дела се влага цялата посветеност, жар и трескаво желание, а дяволът стои отстрани и се надсмива над упоритите усилия на човека да постигне една цел, която винаги му убягва и се изплъзва от ръцете му…

В някой случаи да бъдем самостоятелни и да разчитаме на себе си е задължение, което имаме към нас самите. Но тук, в този случай, врагът се приближава с измамните си уловки и тогава гордостта заема мястото на смирението. Когато ти и аз уповаваме на собствените си възможности, на собствената си мъдрост и търсим съвет от нашето сърце, тогава неминуемо наш дял ще бъде разочарованието, срама и объркването. Всеки от нас е в добрия път към победата само когато е в близка връзка с Бога и е облечен в пълното всеоръжие на правдата…

Много важно е да чувстваш силата на истината, както и да вярваш в нея. Тогава тя ще има постоянно влияние върху твоя ум. Помни, че мечтанията и проектите, свързани с нея са винаги по-приятни за ума, но те са в същото време препятствие в пътя към дълбокого и пълно познаване на небесните принципи. Земните интереси трябва да остават след интересите на бъдещия, вечен живот, защото земното и ежедневното убиват чувството за вечността.

Има една защита срещу измамите на сатана и неговите примки и тази защита е истината, разкрита в Христа. Исината, която е закоренена в сърцето, подхранвана с бдителност и молитва и поливана от благодатта на Христа ще ни даде способността да виждаме ясно. Истината трябва да пребъдва в сърцето, да бъде усещана с цялата и сила, въпреки омайващите примамки на сатана, а твоят и моят живот трябва да бъдат такива, че истината да може да очиства, ръководи и благославя душата.