НЕГАТИВНО МИСЛЕНЕ

Гняв, придружен с негативно мислене и самосъжаление е равен на депресия. Много хора през целия си живот се оплакват.

Мислете по-скоро за това, което имате, отколкото за това, което ви липсва. Изберете най-доброто и си мислете как жадно бихте го търсили, ако го нямахте. В нашия век на изобилие целта ни трябва да бъде не да имаме това, което искаме, но да искаме това, което имаме.

,,Как да се справим със стреса” – 115 стр. Издателство ,,Нов живот”