НЕДЕЛНА МИСИОНСКА РАБОТА

„Проповядвай словото, настоявай навреме и без време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване“ (2 Тим. 4:2).

Издаването на неделни закони ще допринесе само за усилване на противопоставянето и начало на преследване от страна на религиозните фанатици, които ще се стремят да ги наложат със сила. Не им давайте никакъв повод да ви наричат нарушители на закона. Определени хора, които нямат страх нито от Бога, нито от човеци, съвсем скоро ще се убедят, че не е нито наложително, нито удобно да задължаваш към стриктно пазене на неделята. Продължавайте вашата мисионска дейност право напред с Библия в ръка и врагът ще види, че се е дискредитирал. Никой човек няма да приеме белега на звяра, ако е решил мъдро да запази мира чрез въздържане от работа в неделя, като в този ден извършва дейност от най-висока значимост. Когато отдаваме неделята на мисионска работа, ще се отнеме камшикът от ръцете на жестоките фанатици, които биха били твърде доволни да намерят повод, за да унижат адвентистите от седмия ден.

Неделята може да бъде използвана за поддържане на разнообразни връзки в делото, които ще осъществяват големи мероприятия за Господа. В този ден могат да се провеждат срещи на открито, както и срещи по селата. Може да бъде извършвана работа от къща на къща. Онези, които пишат, могат да отдадат този ден в писане на своите статии. Винаги когато е възможно, нека да бъдат организирани в неделя религиозни служби. Направете тези срещи изключително интересни. Пейте нежни хвалебствени химни и говорете със сила и убеждение за любовта на Спасителя. Говорете относно характера на истинската религиозна опитност. По този начин ще се научите как трябва да работите и ще достигнете до много души.

Законът за съблюдаване на първия ден от седмицата ще бъде крайният резултат от дейността на едно отстъпило християнство. Неделята е дете на папството, въздигнато от християнския свят над светия ден на Божията почивка. Божиите избрани не бива в никакъв случай да ѝ отдават чест, но нека те да разберат, че не вършат Божията воля, като се противопоставят дръзко на закона. Бог желае да избягват това.

Чудесни картини се откриват пред нас. В това време в живота на изповядващите се за Божи народ трябва да бъде принесено едно живо свидетелство, така щото светът да види, че дори във век, когато злото властва навсякъде, все още съществува един народ, който оставя настрана своята воля, като търси да върши Божията – един народ от хора, в чиито живот и сърца е гравиран Божият закон.