НЕЗАБАВЕН ОТГОВОР ИЛИ…

 

Писанието съдържа скъпоценни обещания за тези, които служат на Бога. Ние всички бихме желали незабавен отговор на молитвите си и сме изкушени да се обезсърчаваме, ако нашите желания не са удовлетворени незабавно. Това закъснение е едно особено добро за нас. Ние трябва да се свържем с Бога със здравите връзки на вярата и любовта и да позволим на търпението да изпълни съвършено Неговото дело.

Бог не винаги отговаря на молитвите ни при първото поискване, защото ако би правил така, ние бихме считали, че имаме право на благословенията и на благоволението Му. И тогава вместо да изследваме сърцето си и да открием злото което обитава там, ние ставаме безгрижни и все повече не си даваме сметка за зависимостта си от Него и за нуждата, която имаме от помощта Му.

Ако нашите молитви изглежда, че не се изпълняват, нека се вкопчим във обещанията, защото времето за изпълнението им непременно ще дойде, и тогава ще получим благословението, от което имаме най-належаща нужда. Бог е много мъдър, за да се мами и много добър, за да ни откаже това, което е за наше добро. Не се страхувайте да поставите в Него доверието си, дори тогава, когато не виждате незабавното изпълнение на молитвите си. Почивайте на това обещание, което е непоколебимо: “Искайте, и ще получите.”