НЕИЗСЛЕДИМИТЕ БОГАТСТВА НА ХРИСТОС

„…да ви даде според богатството на славата Си да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек .“(Еф.3:16)

Темите на изкуплението са теми от изключително значение и само духовно ориентираните могат да схванат тяхната дълбочина и важност. Нашата безопасност, нашата радост е да размишляваме върху истините от спасителния план. Вярата и молитвата са нужни, за да съзерцаваме дълбините на Бога. Нашите умове са така ограничени от тесногръди представи, че улавяме само части от опитността, която имаме привилегията да е наша.

Защо мнозина, изповядващи вярата си в Христос, нямат никаква сила да устояват на изкушенията на врага? Това е защото не са укрепени със силата на Неговия Дух във вътрешния човек. Апостолът се моли: „Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че – закоренени и основани в любовта – да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота“ (Еф.3:17-19). Ако тази опитност беше наша, щяхме да познаваме Голготския кръст. Щяхме да знаем какво означава да сме участници с Христос в страданията Му. Христовата любов щеше да ни принуждава и макар да не можем да обясним как тя стопля сърцата ни, щяхме да изявяваме тази любов в ревностно посвещение към Божията кауза.

Апостол Павел разкрива пред църквата в Ефес с най-красноречив език чудната сила и познание, което вярващите са способни да притежават като синове и дъщери на Всевишния. Тяхна е привилегията да бъдат „укрепени с мощ“, „закоренени и основани в любовта“, „да познават Христовата любов, която никое знание не може да обгърне“.

Нека бъдем привлечени към Този, в Когото са скрити всички съкровища на мъдростта и познанието, – нека да Го притежаваме, като сърцата ни се отварят все повече и повече, за да получат Неговите качества. Нека познаваме любовта и силата Му и да притежаваме неизследимите Христови богатства – това е наследството на Божите служители„и правдата им е от Мен, казва Господ“ (Ис.54:17).