НЕИЗЧЕРПАЕМИ ТЕМИ

„За това спасение претърсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която бе назначена за вас; като издирваха кое или какво време посочваше Христовия Дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания, и след това славата (…) в което и самите ангели желаят да надникнат“ (1 Петр. 1:10-12).

През земния си живот можем само да започнем да разбираме удивителната тема на изкуплението. С нашите ограничени умствени способности, колкото и задълбочено да разсъждаваме върху проблеми като: позора и славата, живота и смъртта, правдата и милостта, които се срещнаха на Кръста, колкото и да напрягаме ума си, няма да ги схванем напълно. Сега дължината и широчината, дълбочината и височината на изкупителната Божия любов се разбират неясно. Изкупителният план няма да бъде напълно разбран даже когато изкупените ще виждат, както са били видени, и ще познаят, както са били познати. Но през вечните векове, пред удивения им и възхитен ум ще се разкриват постоянно нови и по-нови истини. Макар мъките, скърбите и изкушенията на земята да са свършили и причината за тях да е отстранена, Божиите чада винаги ще имат разумно разбиране за цената на спасението си.

Тайната на Кръста обяснява всички други тайни. В светлината, която струи от Голгота, Божиите качества, които са ни изпълвали със страх и благоговение, изглеждат красиви и привлекателни. Виждат се милост, нежност и бащинска любов, примесени със святост, справедливост и сила. Чрез славата на Божия престол, велик и превъзвишен, виждаме характера Му в милостивите откровения и разбираме, както никога по-рано, значението на скъпото име: „Татко наш!“.

Ще се разбере, че Този, Който е безкраен в мъдрост, не би могъл да измисли някакъв друг план за нашето спасение, освен да пожертва Своя Син. Наградата за тази жертва е радостта от това Бог да види земята населена с изкупени същества – святи, щастливи и безсмъртни. Резултатът от борбата на нашия Спасител със силите на мрака е радостта на изкупените, отекваща през вековете за прослава на Бога. А стойността на всяка душа е толкова висока, че Отец е възмезден и доволен от платената цена. А и Христос е удовлетворен, като гледа плодовете на своята велика жертва.