НЕКА ИСКАМЕ ОТ БОГА

„Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му се даде.“ (Яков 1:5)

Привилегия на всеки вярващ е първо да си поговори с Бога в тихата стаичка и после като Божи говорител да общува с останалите. За да сме способни да дадем нещо, трябва ежедневно да получаваме светлина и благословение. Мъже и жени, които общуват с Бога, които имат в живота си пребъдващия Христос, които поради сътрудничеството си със светите ангели, са обгърнати от небесно влияние – такива хора са нужни днес. Делото се нуждае от хора, които имат силата да привличат другите заедно с Христос, силата да изявяват Неговата любов в думи на насърчение и състрадание.

Когато вярващият се покланя в смирена молитва пред Бога, и с кротост и готовност предлага своята молба от непристорени устни, тогава губи всяка мисъл за себе си. Умът му се изпълва с въпроса какво е нужно да притежава, за да изгради Христоподобен характер. Той се моли: „Господи, ако е необходимо да съм канал, чрез който ще се лее Твоята любов ден след ден и час след час, тогава с вяра изисквам благодатта и силата, които си обещал“. Той здраво се хваща за обещанието: „Ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога (…) и ще му се даде“.

О, как се радва Господ на такава зависимост! Как се наслаждава да слуша тази твърда и ревностна молитва! С чудна и облагородяваща благодат Господ освещава смирения молител, като му дава сила да изпълни и най-трудните си задължения. Всичко, което се предприема, се прави за Господа, и това издига и освещава всяко призвание. Всяка дума, всяко дело получават нова стойност и смиреният работник се свързва с Най-висшият от ангелите в небесните дворове.

Божиите синове и дъщери имат велико дело в света. Те трябва да приемат Божието Слово като свой съветник и да го предават и на другите. Необходимо е да разпръскват светлина. Всички, които са приели вдъхновеното Слово, ще бъдат верни в мисията си да го занесат и на останалите. Ще говорят Христовите думи. В общуване и поведение ще доказват своето обръщане към принципите на истината. Такива вярващи са зрелище за света, за ангелите, за човеците. И Бог ще се прослави в тях.