„Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен.“ (Йоан 14:6)

О, дано ние, които сме странници и пришълци в тази чужда земя, да схванем Христос – пътя, истината и живота. Той казва: „Никой не идва при Отца, освен чрез Мен“. Пътят, който е очертал, е така ясен и отличителен, че и най-големият грешник, натоварен с вина, да не може да го пропусне. Нито един отруден човек не бива да се провали, търсейки истинската пътека и ходенето в чиста и свята светлина, защото Исус е нашият Водител по пътя.

Пътеката е толкова тясна, толкова свята, че грехът не може ни най-малко да бъде толериран в нея; и все пак достъпът е осигурен за всички, и нито една отчаяна, съмняваща се и обременена душа не трябва да каже: „Бог не се грижи за мен“. Всеки човек е скъпоценен в Божиите очи. Когато Сатана триумфира като княз на света, когато твърди, че светът е негово царство, когато сме опетнени и омърсени от грях, Бог изпраща Своя Вестител от небето – единородния Си Син, за да прогласи на всички земни жители: „Разполагам с откуп. Открих начин да се избегне всяко наказание. В Мен е вашият документ за освобождение, подпечатан от Господаря на небето и земята“.

Не поради някакъв недостатък в изкупената титла вие не я приемате. Не защото милостта, благодатта и любовта на Отец и Сина не са достатъчни, или не са безплатно подарени, та по тази причина да не се радвате на опрощаващата любов. Ако се погубите, това ще бъде заради факта, че не сте пожелали да дойдете при Христос, за да имате живот.

Бог очаква да излее благословение и прощение за греховете ни, да оправдае несъвършенството ни, да подари правда на всички, които вярват в любовта Му и приемат спасението Му. Христос е готов да каже на покаялия се грешник: „Ето, отнех от теб беззаконието ти“ (Зах.3:4). Той е свързващото звено между Бога и човека. Неговата кръв е красноречивата жалба от името на грешниците.