НЕКА ОБРАЗЕЦЪТ БЪДЕ ВИНАГИ ПРЕД ПОГЛЕДА ВИ

 “Затова ние не се обезсърчаваме; но ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.”
(2 Коринтяни 4:16)

В интелекта е скрита добродетелна сила, ако той е оформен според Христовият ум и направляван от Божия Дух. Но само интелекта не е достатъчен, за да ни направи годни за небето или да постигнем Божествения стандарт. За да бъде човек онова, което Бог иска от него, той трябва да има чист и благороден характер. Правото, което всеки има, да твърди, че е човек и личност, се определя от начина, по който той си служи със своя интелект. Преди такава личност да бъде призната за съработник на Бога, тя трябва да се откаже от самонадеяността, която има много претенции, но дава твърде малко…

Хората нямат право да считат, че съществуват ограничения по отношение на техните усилия да представят Божията правда и любов в делото за спасяване на души. Помислете дали някога Христос се умори да спасява? Дали има такъв момент от живота Му, в който Той да си отдръпва себеотрицанието и самопожертвувателността. Когато Христовите членове внедряват в живота си Христовото себеотрицание, когато заработят с постоянството, с което Той работеше, тогава те няма да имат нито времето, нито намерението да затъмнят светлината на любовта в своя личен живот.

Трябва непрекъснато да бдим, да работим и да се молим, като никога не оставяме личното “Аз” да ни завладее. Трябва винаги да сме готови чрез бдителност и молитва, да застанем и да действаме в пълно послушание спрямо заповедите на Учителя . Навсякъде , където виждаме работа, която трябва да се свърши, ние трябва да я поемем и да я свършим , като непрекъснато гледаме на Исус…Решете в себе си да не изричате неща, които биха хвърлили сянка върху други. Непрекъснато се питайте , дали хората край вас са благодарни за вашите усилия да бъдете себеотрицателни. Отворете прозорците на душата към небето. Мислете за Христа и непрекъснато вършете Неговата воля…

Сатана ще използва всяко възможно средство, за да ви направи подобни на себе си, да ви откъсне от Спасителя, Който даде живота Си за вас. Злите ангели ще се домогват към пълното владеене на вашия живот и ако не сте облечени в пълното Божие всеоръжие, тогава ще бъдете победени.

Решете: дали ще бъде по волята на сатана , или ще сключите завет, че никога няма да изричате невъздържани думи и няма да бъдете с невъздържан дух! Нека Божествения образец бъде винаги пред погледа Ви.

Това предупреждение е дадено не случайно от апостола. Всеки от нас трябва да почувства този дълг и да застане твърдо на поста си в защита на личността си. Защото в противен случай тъмните вражески сили, които воюват непрекъснато против нас, ще постигнат успех, като ни подведат да говорим и вършим онова, което е угодно за тях.