„Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“ (Мат.5:16)

На всяка душа, родена в Христовото царство, се дава тържествената заръка: „Нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата“. Излъчвайте към ближните си богатите слънчеви лъчи, получени от Слънцето на Правдата; осветявайте приятелите си от света с ярките бисери на светлината и истината, която ви е подарена изобилно от Божия трон. Това е търговия с поверените ви от Бога таланти. Отивайте от светлина в по-голяма светлина, като улавяте все повече и повече ярки лъчи от Слънцето на Правдата, и като светите все по-силно, докато дойде съвършеният ден.

Исус не умолява християнина да се мъчи да свети, но просто да позволи на светлината да грее с ясни и отличителни лъчи към света. Не потулвайте вашата светлина. Не я възпирайте с греховете си. Не позволявайте на злото в света да я угаси. Не я крийте под леглото или „под шиника”, но я поставете на светилник, за да осветява всички в дома. Бог иска от вас да светите, за да разпръсквате моралния мрак в света.

Дълбоките борби с изкушенията в моята собствена душа, ревностният копнеж на ума и сърцето ми да познавам Бог и Исус Христос като личен Спасител, да имам увереност, мир и покой в любовта Му, ме карат да желая всеки ден да бъда там, където мога да бъда огрян от лъчите на Слънцето на Правдата. Без тази опитност наистина ще се срещна с голяма загуба и всички, с които се свързвам, ще бъдат повлияни от загубата на светлината, която е трябвало да получавам от Източника на всяка светлина и утеха, за да послужа за огряването и на тяхната пътека. Ще бъда ли наистина светлина за света или ще съм мрачна сянка?