НЕОБМИСЛЕН РИСК

Рискуваме ли здравето си, посягайки към чашата с алкохол. Въпрос върху който заслужава да помислим!

Алкохолът, попаднал в кръвта, чрез кръвообращението се разнася в целия организъм и проявява своето токсично действие предимно върху онези органи и системи, които са най-добре кръвоснабдени: мозък, сърце, бял дроб, чер дроб и др.

Много хора смятат, че употребяват умерени количества алкохол, но дори при умерена консумация човек не е застрахован от промяна на толеранса, която настъпва недоловимо и не се поддава на съзнателен контрол. Какво представлява промяната на толеранса. Започва се с малки количества. В началото това количество задоволява желанието. Но по-късно то не задоволява очакванията за релаксация и подобряване на настроението и за да се получи желания ефект, се преминава към по-голямо количество. Така в продължение на няколко години толерансът може да нарасне 7-8 пъти.

Ако консумацията на алкохол продължи, след 4-5 години толерансът намалява и пиещият се опива от много по-малки количества алкохол. В тези случаи нашият народ казва:”Не може вече да носи.” Това е така, защото при интоксикация с алкохол се уврежда ензимът алкохолдехидрогеназа, а с това се намаляват възможностите за разграждане на приетите количества алкохол. Независимо от приемането на по-малки количества алкохол увреждането продължава, тъй като при липса на алкохолдехидрогеназа алкохолът не се разгражда до крайните продукти, а остава на междинно ниво, на което се образуват токсични вещества /ацеталдехид/, влошаващи още повече състоянието на организма. Ензимът алкохолдехидрогеназа е локализиран в стомаха и черния дроб и естествената му функция е детоксикация на алкохоли, нормално съдържащи се в храната или продуцирани от бактериите в храносмилателния тракт.

Безумна храброст е човек да започне да пие алкохол, с намерението да упражнява контрол върху поведението си по-късно. Дори в Библията има предупреждения за това. „Горко на ония, които са храбри вино да пият”. Исай 5:22, „Не бъди между винопийци и невъздържани месоядци.” Притчи 23:20

Новата медицинска техника дава възможност да се разширят нашите знания за промените в организма при алкохолизъм. Така например със скенер са изследвани над 100 алкохолици и са установени атрофични промени в мозъка и преди всичко в мозъчната кора. При това такива промени се наблюдават не само при алкохолно болните, но и при тези, които злоупотребяват с алкохол, без да имат създадена зависимост. Сега се знае, че алкохолът се отнася към веществата, които се резорбират най-лесно и най-пълно в храносмилателната система, а след това с кръвта преминава през всички клетъчни бариери. Алкохолът уврежда всички органи и системи, но най-напред се проявяват промените във функциите на нервните клетки. Нервната клетка притежава къси израстъци /дендрити/ и дълъг израстък /аксон/. Дендритите подобно на антени приемат информация за клетката и същевременно са проводници, по които се предава информация на съседните клетки във вид на нервни импулси. Тези импулси се предават през специализирани структури /синапси/, осигуряващи съединяването на две нервни клетки, с помощта на невромедиатори /серотонин, катехоламини и др./

От бързината на нервните импулси зависи скоростта на ответните реакции при външни дразнители и отговорът на организма при промени във вътрешната среда. /По-чести травми, нещастни случаи и аномалии на  вътрешните органи при употребяващите алкохол/.

Има достатъчно данни, които показват, че алкохолът оказва директно въздействие както върху синапсите, така и върху невромедиаторите.

Алкохолът нарушава и процесите на окисление в нервните клетки, което води до мозъчна хипоксия /намален приток на кислород/.

Установено е, че следи от алкохол се откриват в мозъка и 15ч. след приемането на неголеми количества спиртни напитки /напр.100-120 мл водка/.

Особено характерни са промените в психиката. Алкохолът променя цялостната личност, преди всичко характера и интелектуално-паметовите възможности.

Характерът на човека се изгражда от неговите емоционални и волеви особености. Но какво извършва алкохолът с човека. Волята отслабва. Има осъзнаване на вредата от алкохола, но липсва воля за отхвърлянето му. Алкохоликът е ту весел, когато има възможност да пие, ту подтиснат, раздразнителен и гневен, често безразличен към нуждите на своите близки.

От тези промени страдат и хората от обкръжението на злоупотребяващия с алкохол.

Не трябва да се забравя и за риска от поява на т.н. соматични /телесни/ заболявания. Известно е че алкохолът като универсална клетъчна отрова, уврежда всички органи и системи.

Проф. Станкушев  дава следната класификация на телесните увреждания:

– Чернодробна форма-алкохолна стеатоза, алкохолен хепатит, алкохолна цироза

– Панкреасна форма-остър или хроничен панкреатит

– Сърдечна форма-алкохолна кардиопатия

– Бъбречна форма

– Мозъчна форма

По време на аутопсии са намирани мозъци на алкохолици на половината от големината на нормалния човешки мозък.

От хронични заболявания на черния дроб, панкреаса, стомаха и от хипертония страдат 2,5 пъти повече хора, злоупотребяващи с алкохол. Средната продължителност на живота при тези хора е 12г. по-малка.