Един друг елемент, за да бъде молитвата удовлетворена е вярата. Не на думи, обаче!

Нека някои не си въобразяват, че за да упражняват вяра, трябва да изпадат в състояние на религиозно възбуждение. Всичко, което имат да правят, е да вярват на Божието слово, точно така, както си вярват един на друг. Бог го е казал и ще го изпълни. Облегнете се спокойно на обещанията Му, защотоТой наистина казва точно това, което иска. Кажете си: “Бог ми говори в Словото Си и Той ще удържи всички обещания, които е дал. Действайте с уверението, че Бог – небесният Отец е достоен за доверието ви.

Но мнозина нямат жива вяра. Това е причината, поради която те не могат да видят проявлението на силата Божия. Тяхната слабост е последица от неверието им. Те имат повече доверие в самите себе си, отколкото в Божията сила. Те се опитват сами да се запазят, да планират и размишляват, но малко се молят и доверието им в Бога е много ограничено. Те си въобразяват, че имат вяра, но това всъщност е само моментен тласък, като не си дават сметка за нуждите си или за желанието на Бог да даде онова, което Му искат. Те не постоянстват в молитвите си.

Вярата, която ни прави способни да приемаме Божиите дарове е също дар, от който на всяко човешко същество се дава по една част. Тя расте, като се упражнява при усвояване на Божието слово. За да усилваме вярата си, трябва да я довеждаме често в съприкосновение със Словото.

Ако имате вяра колкото синапово зърно – каза Исус,- ще речете на тази планина: Премести се от тук там – и тя ще се премести. Макар и синаповото зърно да е малко, то съдържа същия тайнствен жизнен принцип, които прави и най-голямото дърво да расте. Когато синаповото зърно се хвърли в земята, малкият зародиш използва всеки елемент, които Бог е поставил за неговото изхранване и скоро развива голям растеж. Ако имате вяра като тази, вие ще се храните от Божието слово и от всички други помощни източници, които Той е определил.Така вашата вяра ще се усили и ще извиква на ваша страна небесната сила. Пречките, които Сатана трупа по пътя ви, макар да изглеждат непреодолими като вечните хълмове, ще изчезнат пред искането на вашата вяра. Нищо няма да бъде за вас невъзможно.