Изпълнението на нашите молитви зависи от известни условия. Едно от първите е да чувстваме нуждата от Божията помощ. Всички, които посвещаваме на Бога непрестанно дух, душа и тяло, ще получаваме непрестанно нова мярка от физически и духовни сили. Неизчерпаемите източници на небето са на наше  разположение. Благодарение на съдействието на Христос, сме съвършено способни, въпреки човешките ни слабости, за да изпълняваме службата си спрямо Всемогъщия Бог.

Молитвата никак не ни освобождава от нашия дълг и работа. Тези, които представят на Бога просбите си, като настояват за изпълнение на неговите обещания, без да са изпълнили условията, оскърбяват Бога. Те взимат името на Исус като гарант за изпълнението на небесните обещания, но не правят нищо, за да засвидетелстват вярата и любовта си към Бога. Бог като Автор на всяко благословение изисква една част от това, което притежаваме. Но ако ние задържаме тази изискана част, как ще се осмелим да настояваме за Неговото благословение? Ако сме неверни управители на земните блага, как можем да се надяваме, че Той ще ни повери управлението на небесните? Възможно е в много случаи тук да е причината на неудовлетворените молитви.

Безполезно е да разчитаме на Божиите обещания, ако Му се подчиняваме насила, със съжаление.