НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА РАННИЯ И КЪСНИЯ ДЪЖД

Ако ние не напредваме, ако ние не изпълняваме необходимите условия, за да получим както Ранния дъжд, така и Късния, ние ще погубим душите си и ще бъдем държани отговорни.

Това от което се нуждаем, е да бъдем кръстени от Св.Дух. Без Св. Дух ние не сме по-готови да отидем да проповядваме на света, отколкото учениците след разпятието на техния Господ. Той знаеше тяхното мизерно духовно състояние, затова им заповяда да стоят в Ерусалим, докато бъдат облечени със сила от горе.

Ние трябва да искаме слизането на Св. Дух с настойчивостта на апостолите на Петдесятницата. Ако те са имали такава нужда, ние днес много по-голяма. За нас то е много по-необходимо.

Нямаме знания за точния момент и изливането на Св.Дух в пълна мярка за да завърши делото с ревност и усърдие в този свят. Но нашата вест трябва да е, че единствената ни сигурност е да бъдем винаги готови да получим небесното освежение  чрез пост, молитва и работа за Бога.