Ако ние не изпълняваме необходимите условия, за да получим както Ранния дъжд, така и Късния, ние ще погубим душите си и ще бъдем държани отговорни. Това от което се нуждаем, е да бъдем кръстени от Св.Дух. Ние не сме по-готови да отидем да проповядваме на света, отколкото учениците след разпятието на техния Господ. Той знаеше тяхното духовно състояние, затова им заповяда да стоят в Ерусалим, докато бъдат облечени със сила от горе. Ние трябва да искаме слизането на Св. Дух с настойчивостта на апостолите на Петдесятницата. Ако те са имали такава нужда, ние днес имаме много по-голяма. За нас то е много по-необходимо.