НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЕГУЛИРАНО ХРАНЕНЕ

След като редовната храна се изяде, на стомаха би трябвало да се даде почивка от пет часа. Нито частица храна не бива да влиза в него до следващото хранене. В този интервал стомахът ще извърши работата си и ще бъде в състояние да получи още храна.

Никога храненето не трябва да бъде нередовно. Ако се обядва час или два преди обичайното време, стомахът е неподготвен за новия товар, защото още не се е освободил от храната, изядена при предишното ядене и няма жизнена енергия да започне нова работа. Така цялото тяло се претоварва.

Храненето не бива и да се забавя с един-два часа заради създалите се обстоятелства, или за да се завърши определена работа. Стомахът приканва за храна във времето, когато е свикнал да я получава. Ако този час се отложи, жизнеността на тялото намалява дотолкова, че апетитът се загубва изцяло. Ако тогава се поеме храна, стомахът е неспособен да се справи с нея. Тя не може да се превърне в добра кръв.

Ако всички се хранят на определени интервали, без да опитват каквото и да било между две яденета, ще бъдат готови за храна и ще намерят удоволствие в нея. Това удоволствие ще бъде награда за усилията им.

Диета и храна – Елън Уайт   Издателство ,,Нов живот“