НЕОТГОВОРЕНИТЕ МОЛИТВИ

В бъдещия живот тайните, които тук са ни ядосвали и разочаровали ще бъдат изяснени. Ще видим, че нашите наглед неотговорени молитви и разочаровани надежди са били всред най-големите ни благословения.

Трябва да се грижим за всеки дълг, но смирено, като нещо свято, защото е част от Божията служба. Всекидневната ни молитва трябва да бъде „Господи, помогни ми да направя най-доброто. Научи ме как да върша по-добра работа. Дай ми сила и добро настроение. Помогни ми да въведа в служенето ми любящата служба на Спасителя.”

Тук мнозина правят грешка. Те се отклоняват от тяхната цел и вярата им отпада. Това е причината да не получават нищо от Господа, Който е Източник на силата ни. Никой не трябва да ходи в тъмнина, препъвайки се като слепец, защото Господ е доставил светлина, която ако я приемат в определения от Него начин и не избират собствения си път. Той изисква от всички прилежно да изпълняван всекидневните си задължения.